Amazon SR 24 V Square

Ultra bilge pumpswitch™ Sr 24v